Primaria Municipiului Sebes

Beneficiar: Municipiul Sebeș

Perioada de implementare:  09 august 2018- 08 decembrie 2019

Obiectivul general

Cresterea capacitatii administrative de a preveni si reduce coruptia în ansamblul institutiilor publice locale din UAT Sebes prin aplicarea unitara a mecanismelor, procedurilor si normelor de etica si integritate si îmbuntatirea cunostintelor si competentelor în ceea ce priveste prevenirea coruptiei.

 

Obiective  specifice

1. OS1: Dezvoltarea de proceduri operationale privind masurile preventive anticoruptie si indicatorii de evaluare aferenti;

2. OS2: Cresterea gradului de implementare a masurilor referitoare la prevenirea coruptiei si a indicatorilor de evaluare în autoritatile

si institutiile publice;

3. OS3: Aplicarea unitara a normelor, mecanismelor si procedurilor în materie de etica si integritate în autoritatile si institutiile

publice;

4. OS4: Cresterea nivelului de educatie anticoruptie pentru personalul din autoritatile si institutiile publice.

 

Activitati principale

 

Grup tinta

Grupul tinta al proiectului este compus din:

 

Valorificare a rezultatelor

Proiectul la momentul finalizarii va genera rezultate durabile. Rezultatele care asigura si sustenablilitatea proiectului, vor fi de 2 tipuri:

1. Rezultate aferente grupului tinta - Autoritati si institutii publice sprijinite sa dezvolte proceduri operationale privind masurile preventive anticoruptie si indicatorii aferenti si personal din autoritatile si institutiile publice participant la formare în domeniul prevenirii coruptiei, transparentei, eticii si integritatii. Odata implementate norme unitare si strategii clare privind coruptia, etica si integritatea, institutiile si angajatii vor continua sa le aplice si dupa finalizarea proiectului. Angajatii formati ai institutiilor publice vor asigura transferul de cunostinte si persoanelor noi angajate in institutiile publice. Comunicarea anticoruptie inter-institutionala si comunicarea cu cetatenii va continua si dupa finalizarea cu success a proiectului prin intermediul platformei anticoruptie.

2. Rezultate aferente beneficiarului – rapoartele, analizele, ghidurile si procedurile finalizate vor fi publicate si puse la dispozitia tuturor institutiilor din municipiu. Promovarea proiectului si a rezultatelor proiectului vor genera potentiale parteneriate pentru viitoare proiecte regionale si/sau locale si/sau nationale. Aceste rezultate vor putea fi puse la dispozitia tuturor institutiilor plublice si private din municipiu prin intermediul platformei anticoruptie.

 

Valoarea totala proiect: 275,629.74 lei

Valoarea cofinanțării UE: 270,117.15 lei

Proiect cofinanțat din Fondul Social European( FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA)